English (United Kingdom)Polish (Poland)

Jesteśmy grupą lokalnych przedsiębiorców, gospodarzy i artystów, którzy zdecydowali się na wspólne działanie zgodne z zasadami ekoturystyki.
Ekoturystyka - to wzbogacające doświadczenia z naturą i kulturą, organizowane przez odpowiedzialnych przedsiębiorców dbających o przyrodę, swoich gości oraz lokalną społeczność, której są częścią.

Zapraszamy na tereny położone w zlewni Bugu, Narwi i Liwca. Czeka tu na Was tradycyjny krajobraz mazowieckiej wsi oraz bogactwo przyrodnicze dolin rzecznych i lasów, obszarów chronionych Natura 2000.

Odwiedzając nas, spotkacie ciekawych ludzi, pasjonatów, którzy kochają swoją pracę, szanują środowisko naturalne, propagują kulturę i starają się dostarczyć gościom niezapomnianych wrażeń, nowych przeżyć i wzbogacającej wiedzy. Wybierając obiekty  sieci, nie tylko spędzicie wspaniałe wakacje, ale macie pewność, że wspieracie działania proekologiczne, lokalną kulturę i gospodarkę.

 
Strona wykonana w ramach wsparcia udzielonego przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Sponsorzy
Patronat honorowy
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
Copyright © bugnarew 2010
Wykonanie netsites.pl