English (United Kingdom)Polish (Poland)

Pracownia Rze?biarska Kazimierza Sikorskiego

Mapa mapa
ul. Kardyna?a Wyszy?skiego 1, 07-210 D?ugosiod?o
tel. 660 747 568
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
informacja na stronie www.dlugosiodlo.pl

Rzemios?o ludowe, mo?liwo?? spróbowania swoich si? w rze?bieniu.

P9140775
P9140776
P9140778
P9140779
P9140781
P9140782
P9140783
P9140784
P9140786
P9140787
P9140789
P9140795
P9140796
P9140799
01/14 
start stop bwd fwd
OFERTA

Zaj?cia
Warsztaty rze?biarskie i malarskie.
Grupy dzieci?ce i doro?li do 20 osób.
Osoba zainteresowana mo?e „przyj?? z ulicy”, umówi? si? telefonicznie. Istnieje równie? mo?liwo?? dojazdu do osób zainteresowanych.
Do dyspozycji go?ci sprz?t rze?biarski i materia?.
Przy zwiedzaniu i warsztatach opowiadanie o rodzaju drewna, z którego powstaj? rze?by, historii niektórych rze?b itp.

Otwarte
Do pracowni mo?na przyj?? „z drogi” jak równie? umówi? si? telefonicznie. Czynne od 8 do 18 przez ca?y rok.

Ceny
Ceny uzgadniane s? indywidualnie.

Dodatkowe informacje
Sprzeda? rze?b i obrazów.
Rze?by wykonywane równie? na specjalne zamówienie klientów i wg projektu klienta.
W?a?ciciel ma dyplomy i wyró?nienia z ró?nych wyjazdów i wystaw oraz kwalifikacje pedagogiczne (uko?czone liceum pedagogiczne) i umiej?tno?? ciekawego opowiadania.
do góry


Tags: D?ugosiod?o rzemios?o edukacja dla dzieci
 
Strona wykonana w ramach wsparcia udzielonego przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Sponsorzy
Patronat honorowy
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
Copyright © bugnarew 2010
Wykonanie netsites.pl