English (United Kingdom)Polish (Poland)

 

 

Gospodarstwo agroturystyczne „DAJANA” Zak?ad Produkcyjno - Us?ugowy JACEK"

Mapa mapa
Jacek Grabowski /w?a?ciciel/
Danuta Jab?onka-Grabowska /pe?nomocnik/

ul. Ma?ki?ska 33A, 07-306 Brok
tel. 48 29 745 71 53, 48 502 536 787
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Gdy odpocz?? pragniesz  jak zwykle ka?dego roku, z turystycznych walorów znajdziesz wszystkie w Broku.
Wst?puj?c w go?cinne progi DAJANY, nie wyjdziesz g?odny i niewyspany, a je?li sam zrobi? czego? nie chcesz lub nie mo?esz – zwró? si? do JACKA –  on Ci pomo?e , zawsze i o ka?dej porze.

20140912_150803
20140912_153204
20140912_154105
20140912_162720
dajan9
dajana1
dajana10
dajana2
dajana3
dajana5
dajana6
dajana7
dajana8
01/13 
start stop bwd fwd
OFERTA

Noclegi
Noclegi – 10 miejsc noclegowych  w 3 pokojach na pi?trze budynku z odr?bnym wej?ciem.
?azienka z prysznicem /wysoki standard/.
Dost?p do Internetu, biblioteka, telewizja, radio .

Zaj?cia
•    Mo?liwo??  korzystania z rowerów dla go?ci.
•   Mo?liwo?? podgl?dania ptaków w dolinie Bugu oraz ?owienia ryb i zbierania runa le?nego.
•   Mo?liwo?? uzyskania informacji od w?a?ciciela o historii miasta i regionu, tradycji i kulturze.
•    Zwiedzanie zabytków.
•  Pla?a nadrzeczna /w odleg?o?ci 2 km/. W okresie letnim dost?p do strze?onego k?pieliska.  
•    W ofercie  - kijki do nordic  walking.
•    Sprz?t rehabilitacyjny.
•    Plac zabaw dla dzieci.

Wy?ywienie
Wy?ywienie dla go?ci z noclegami – kuchnia polska tradycyjna oraz potrawy regionalne.
Specjalno?? – kugiel, ciasta domowe, w tym "ciasto marchewkowe DAJANY". chleb na zakwasie z ziarnami, przysmak "DAJANY" z boczkiem w?dzonym i jab?kiem
Oferta dla wegetarian.
Produkty ?ywno?ciowe w?asne i od miejscowych wytwórców.
Mo?liwo?? nabycia jaj, mleka, serów, przetworów.

Produkty i Us?ugi
Sprzeda? rzemios?a – pami?tki i upominki z drewna, s?omy i wikliny.
Elementy architektury ogrodowej.
Kompleksowe us?ugi remontowo – budowlane.

Cena
Nocleg ju? od 45 z?. Nocleg z wy?ywieniem ju? od 100 z?/osoba.
Zni?ki dla grup powy?ej 5 osób oraz w zale?no?ci od d?ugo?ci pobytu.

Otwarte
Gospodarstwo czynne ca?? dob? po uprzednim
kontakcie telefonicznym.

Dodatkowe informacje
Gospodarstwo po?o?one na terenie Nadbu?a?skiego Parku Krajobrazowego, /Obszar Natura 2000/ bogactwo flory i fauny.
W  gospodarstwie s? zwierz?ta :
•    kozy,
•    kury rzadkich ras,
•    króliki,
•    psy,
•    konie.
Zapraszamy zarówno rodziny z ma?ymi dzie?mi jak i osoby starsze.
W s?siedztwie znajduje si? sklep ogólnospo?ywczy oraz przystanek autobusowy. Bardzo dobry dojazd z Warszawy – dworzec Stadion linia prywatna Warszawa- Ma?kinia. Trasa 694 ??cz?ca Warszaw? z Ciechanowcem i Bia?owie??.
•    Odleg?o?? od Warszawy ok. 80 km.
•    Do rzeki Bug 100 m /mo?liwo?? ?owienia ryb/.
•    Do lasu 500 m /obfito?? runa le?nego – grzyby, jagody/.
•    W otoczeniu pola i ??ki.
•    W pobli?u ?cie?ka rowerowa do Ostrowi Mazowieckiej.
•    Stadnina koni – 3 km.
W?a?ciciel posiada wieloletnie/wszechstronne/ do?wiadczenie w bran?y us?ugowo – budowlanej, mechanicznej i rzemio?le /stolarstwo, kowalstwo/.
Wspó?ma??onka i pe?nomocnik – animator kultury, tradycji i ?piewu ludowego.
Pasje – r?kodzie?o.

Mo?liwo?? skorzystania z ksero i faxu.


do góry
Tags: Brok noclegi wy?ywienie rzemios?o rowery
 
Strona wykonana w ramach wsparcia udzielonego przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Sponsorzy
Patronat honorowy
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
Copyright © bugnarew 2010
Wykonanie netsites.pl