English (United Kingdom)Polish (Poland)

 

Gospodarstwo Ekologiczne „Za Brzozami”

Mapa mapa

Sonia i Tomasz Priwieziencew-W?oszczowscy       Gospodarstwo ekologiczne "Za Brzozami"
?wier?e Panki 25, 07-323 Zar?by Ko?cielne,
tel. +48 605 06 41 89, +48 725 99 49 64,  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamujÄ…cymi. W przeglÄ…darce musi być wĹ‚Ä…czona obsĹ‚uga JavaScript, ĹĽeby go zobaczyć.

za brzozami 1
za brzozami 2
za brzozami 3
za brzozami 4
za brzozami 5
za brzozami 6
1/6 
start stop bwd fwd
OFERTA

Noclegi

Obecnie nie mamy w naszej ofercie noclegów dla go?ci. Przyjmujemy jedynie wolontariuszy i uczestników warsztatów w ustalonym terminie i na okre?lony czas - 1 pokój go?cinny lub w?asny namiot. Ch?tnie równie? pomo?emy w znalezieniu noclegu w okolicy.

Zaj?cia

Ch?tni wolontariusze maj? mo?liwo?? pracy wolontarystycznej w naszym gospodarstwie, takich jak: wiosn? i latem pielenie, koszenie, porz?dkowanie ogrodu, lasu i sadu. Jesieni? i zim? inne prace gospodarskie np. porz?dkowanie, r?banie drewna na opa?, opieka nad sadem, zbiór i segregowanie nasion.

Dodatkowe informacje

Nasze gospodarstwo ma powierzchni? 6ha, w tym ??ki, sad dawnych odmian (jab?onie, grusze, ?liwy i czere?nie), niewielki las. Od 2012 r. ma certyfikat rolnictwa ekologicznego. Nie posiadamy zwierz?t, ale krowy z s?siedztwa pas? si? na naszych ??kach.

Mówimy po angielsku, francusku, rosyjsku. Na co dzie? dzia?amy w organizacji pozarz?dowej Spo?ecznym Instytucie Ekologicznym www.sie.org.pl. W naszym gospodarstwie siedzib? ma Fundacja Rolniczej Ró?norodno?ci Biologicznej AgriNatura www.agrinatura.pl. Oferujemy równie? ró?ne warsztaty i szkolenia z zakresu ekologii, ekoturystyki, bioró?norodno?ci. Mamy tak?e niewielki bank nasion.

Ze wzgl?du na naszego psa raczej nie przyjmujemy innych zwierz?t.

Wy?ywienie

Latem i jesieni? korzystamy z naszych w?asnych warzyw i owoców z przydomowego ogrodu uprawianego ekologicznie. Zim? i wiosn? wi?kszo?? produktów nabywamy od zaprzyja?nionych rolników, g?ównie z certyfikatem ekologicznym.

Produkty i Us?ugi

Owoce i warzywa sezonowe od czerwca do pa?dziernika, wszystkie z certyfikatem rolnictwa ekologicznego. Planujemy mie?: sa?aty, ogórki, pomidory, pory, selery, kalarep?, cukini?, dynie, kolendr?, koper i inne. Mo?liwo?? wymiany nasion warzyw i kwiatów z w?asnego zbioru.

Ceny

Ceny warzyw i owoców kszta?tuj? si? w zale?no?ci od wielko?ci zbiorów. Warsztaty i wycieczki w zale?no?ci od czasu trwania i zawarto?ci - prosimy o kontakt.

Otwarte

Jeste?my ca?y rok, ale czasami nas nie ma, wi?c prosimy o wcze?niejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.


 

Tags: Zar?by Ko?cielne gospodarstwa ekologiczne produkty
 
Strona wykonana w ramach wsparcia udzielonego przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Sponsorzy
Patronat honorowy
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
Copyright © bugnarew 2010
Wykonanie netsites.pl