English (United Kingdom)Polish (Poland)

Ekologiczne gospodarstwo agroturystyczne „Bieli?ska Góra” i wypo?yczalnia kajaków

Mapa mapa
Joanna i Wojciech Rykaczewscy
ul. Bieli?ska 88, 07-221 Bra?szczyk
608 872 531, 516 247 448, 29 679 41 71
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.kajaki-bug.pl

Przygoda u ekorolnika w nadbu?a?skiej wsi.
Oferujemy atrakcyjny wypoczynek rodzicom z dzie?mi, m?odzie?y i wszystkim, którzy lubi? nowoczesn? a jednocze?nie tradycyjn? wie?. Promujemy turystyk? w harmonii z natur? dla osób ciekawych historii regionu, dawnego rzemios?a i poznania smaku prostego ?ycia na wsi.

Posiadane certyfikaty
Polski Certyfikat Ekoturystyczny nr 5-2010-PCE od 12.12.2010
certyfikat ekologiczny nr PL- EKO-01-3316 od 2004
Kategoria STANDARD nadana przez Polsk? Federacj? Turystyki
Wiejskiej na okres IX.2009 – VIII.2013

P9080183
P9080186
P9080191
P9080197
P9080199
P9080200
P9080201
P9080204
P9080205
P9080206
P9080207
P9080208
P9080210
P9080211
P9080217
P9080218
P9080222
P9080227
P9080229
P9080231
01/20 
start stop bwd fwd
OFERTA

Noclegi
Na go?ci czekaj? wygodne, przestronne, ogrzewane zim?
pokoje:
-w osobnym drewnianym, tradycyjnym, kurpiowskim domu z 1946 r. (na 6-10 osób) z du?ym zadaszonym tarasem, kuchni? ?azienk?, RTV.
-w domu gospodarzy:
pokój 4- osobowy z ?azienk? (na pi?trze),
pokój wypoczynkowy kominkowy (parter),
Internet wi-fi.
Do dyspozycji go?ci nieodp?atnie:
- 2 du?e grille ,
- miejsce na ognisko ,
- w?dzarka ( drewno i w?giel odp?atnie),
- parking,
- plac i sprz?t sportowy do gier zespo?owych (siatkówka, koszykówka, badminton),
- meble ogrodowe,
- miejsce pod namiot (przy wynaj?ciu domku),
- dost?p do pozycji ksi??kowych (przewodników, map atlasów grzybów i zió?, ?piewników biesiadnych) oraz opracowa? multimedialnych o tematyce ekologicznej, przyrodzie nadbu?a?skiej, flisactwie oraz o tradycji i kulturze Kurpi Zielonych.

Zaj?cia
• kajaki - sp?ywy rzek? Bug.
• Proponowane trasy dla 2 do 30 osób.
1. Brok - Tuchlin - Bra?szczyk - ok. 25km.
2. Tuchlin - Bra?szczyk - ok. 18 km.
3. Bra?szczyk - Wyszków - ok. 14 km.4. Tuchlin -Wyszków - ok. 32km.
5. Inne uzgodnione.
• rowery i kije nordic walking,
• gospodarze oferuj? zorganizowane zaj?cia dla grup doros?ych i dzieci z gospodyni? Joann? :
- rozwijaj?ce umiej?tno?ci manualne (szycie, wyklejanie nasionami zbó? itp.)
- kulinarne (produkcja wiejskiego makaronu , pieczenie chleba i ciasteczek zbo?owych oraz sporz?dzanie ciekawych potraw z ziemniaka i kaszy gryczanej,
- „jesienne chomikowanie” - sma?enie konfitur i d?emów na bazie dyni i starych odmian jab?ek, grusz i ?liw,
- poszukiwanie przyprawowych i leczniczych zió? z nadbu?a?skiej ??ki,
- gospodarz Wojciech z przyjemno?ci? poka?e stare maszyny wykorzystywane do upraw polowych i sprz?t r?czny oraz opowie o pracy w dawnym gospodarstwie. S?uchaj?c opowie?ci o wykorzystaniu tych narz?dzi mo?na przenie?? si? my?lami do czasów pradziadków.
• dawne gry i zabawy zr?czno?ciowe ch?opców i dziewcz?t ze wsi np. toczenie fajery,
• ch?tni mog? spróbowa? swoich si? przy:
- m?óceniu zbo?a cepami,
- oddzielaniu ziarna od plew (wianiu),
- robieniu pasów do snopów zbo?a,
- przygotowywaniu sieczki dla konia,
- karmieniu zwierz?t (drób, ?winki, króliki),
- cieszkania wiadrem wody z tradycyjnej studni.

Wy?ywienie
wy?ywienie (kuchnia polska) dla go?ci z noclegiem do uzgodnienia ca?odzienne lub obiadokolacje (przy grupach mo?liwo?? wyboru menu ).
Go?ciom serwujemy produkty ?ywno?ciowe z w?asnego ekologicznego gospodarstwa: ziemniaki, warzywa, owoce, jaja, kasz? gryczan?, wieprzowin?, warzywa i zio?a pozyskiwane z naturalnego stanu oraz mleko, chleb, sery, mas?o, miód od lokalnych producentów

Ceny
Nocleg ju? od 35 z? (w zale?no?ci od d?ugo?ci pobytu i pokoju). Zni?ki dla grup i na d?u?szy pobyt. Dzieci do lat 3 – gratis, do 10 lat - 50%.
?niadanie i kolacja – do 15z?
obiad/ obiadokolacja od 20-25 z?
kajaki w cenie pobytu powy?ej 7 dni
lub kajak dwuosobowy odp?atnie w cenie ok. 40-45z? za dob?
ceny zorganizowanych zaj?? dla grup uzale?nione od zu?ycia produktów i ilo?ci osób ju? od 20z? za osob?.

Otwarte
obiekt ca?oroczny, w sezonie letnim 20 miejsc noclegowych,  w zimowym  do 10 osób. Kajaki od maja do wrze?nia.

Dodatkowe informacje
Gospodyni posiada wieloletnie do?wiadczenie w pracy z dzie?mi oraz osobami niepe?nosprawnymi.
Zapraszamy go?ci z w?asnymi zwierz?tkami po uzgodnieniu z gospodarzami.
Przez ca?y rok zapraszamy go?ci z ko?mi - dost?pne 2 przestronne boksy i pasza dla konia- cena do uzgodnienia.


do góry
Tags: Bra?szczyk noclegi wy?ywienie rowery kajaki certyfikat gospodarstwa ekologiczne produkty
 
Strona wykonana w ramach wsparcia udzielonego przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Sponsorzy
Patronat honorowy
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
Copyright © bugnarew 2010
Wykonanie netsites.pl